Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Παγώνει μέχρι τις αρχές Απριλίου η αξιολόγηση στο Δημόσιο


Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αποφάσισε να παγώσει την διαδικασία της αξιολόγησης μέχρι...
τις αρχές Απριλίου, ώστε να γίνουν «οι αναγκαίες τεχνικές αναπροσαρμογές της διαδικασίας». Η απόφαση για πάγωμα μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου ήρθε μετά και από αίτημα της ΑΔΕΔΥ.

Σε εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επισημαίνεται  ότι η διαδικασία παγώνει για την «αποφυγή περιττών γραφειοκρατικών βαρών» που θα επιφέρουν «οι αναγκαίες τεχνικές αναπροσαρμογές της διαδικασίας αξιολόγησης» στις οποίες θα προβεί το υπουργείο.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται  ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί με την έκδοση νεότερης διευκρινιστικής εγκυκλίου, η οποία «θα πραγματοποιηθεί μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου».  Το προσωρινό πάγωμα της αξιολόγησης έρχεται μετά και από αίτημα της ΑΔΕΔΥ, αντιπροσωπεία της οποίας συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση της κοινής ομάδας εργασίας για τη δημόσια διοίκηση.

Η ΑΔΕΔΥ ζητά να καταργηθεί η τροπολογία με την οποία αποκλείονται από τις θέσεις προϊσταμένων όσοι δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση, με την Όλγα Γεροβασίλη να αναφέρει ότι θα απαντήσει στα αιτήματα τους τις επόμενες, αφού τα έχει μελετήσει. Η διαδικασία της αξιολόγησης αναμένεται να συνεχιστεί μετά τις 5 Απριλίου.
Υπερσύγχρονο ασθενοφόρο 4Χ4 θα καλύψει τις ανάγκες του Πηλίου


Στον Βόλο θα σταλεί το ένα από τα τέσσερα ασθενοφόρα που δώρισε το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διακομιδής ασθενών στην περιοχή του Πηλίου. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο και με δυνατότητα τετρακίνησης όχημα. Τα άλλα τρία θα καλύψουν τις ανάγκες σε Ελασσόνα, Μουζάκι και Καλαμπάκα.
Σύμφωνα με δηλώσεις της διευθύντριας του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας Βασιλικής Αυγέρη στην ΕΡΤ, «με την παραλαβή των τεσσάρων νέων ασθενοφόρων ενισχύεται σημαντικά η δύναμη ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας και καλύπτουμε τις ανάγκες σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Ήδη ξεκίνησε η εκπαίδευση των πληρωμάτων πάνω στην τεχνολογία των ιατρικού εξοπλισμού των νέων ασθενοφόρων και ευελπιστούμε μέχρι το τέλος του 2018 να έχουμε και τα 13 ασθενοφόρα μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ».
Η ίδια τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια να συντηρηθούν οι υπάρχουσες μονάδες και σε περίπτωση που δεν επισκευάζονται οι βλάβες που παρουσιάζουν να αποσύρονται.
Τέλος, για την κάλυψη των κενών σε προσωπικό η κ. Αυγέρη υποστήριξε ότι γίνονται προσπάθειες να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν κυρίως στα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας.
Πώς θα γίνουν οι αμοιβαίες μετατάξεις στο Δημόσιο


Εγκύκλιο σε σχέση με τις αμοιβαίες μετατάξεις στο Δημόσιο, βάσει του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο: 
* Δικαίωμα αμοιβαίας μετάταξης έχουν οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δικαίωμα, επίσης, έχουν οι 2 απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
* Προϋπόθεση για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης είναι οι υπάλληλοι να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται. 
* Ο υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταγεί σε άλλη υπηρεσία με τη διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης, υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, προσδιορίζοντας το φορέα στον οποίο επιθυμεί να μεταταχθεί. Η υποβολή αίτησης δεν συνδέεται με τις χρονικές περιόδους του προγράμματος του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. 
* Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας δημοσιοποιεί το αίτημα του υπαλλήλου, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα με ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα. Το ως άνω αίτημα διατηρείται αναρτημένο για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, εντός του οποίου θα πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους. 
* Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς το φορέα του υπαλλήλου που αιτήθηκε την αμοιβαία μετάταξη. 
* Μετά το πέρας του ορισμένου χρονικού διαστήματος το αρμόδιο τριμελές όργανο του φορέα που ανήκει ο αιτών την αμοιβαία μετάταξη γνωμοδοτεί, προκειμένου να επιλεγεί από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, αυτός που θα καταλάβει τη θέση του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη. Στη συνέχεια, το αρμόδιο τριμελές όργανο του φορέα που ανήκει ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος που επελέγη, αξιολογεί την αίτηση του υπαλλήλου που αρχικά αιτήθηκε την αμοιβαία μετάταξη και γνωμοδοτεί για την υλοποίηση ή μη της μετάταξής του.
* Τα απαιτούμενα για την αξιολόγηση των υποψηφίων στοιχεία αποστέλλονται στα αντίστοιχα τριμελή όργανα από τις Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης και υποδοχής. 
* Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι για τη θέση είναι λιγότεροι από τρεις (3), δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια συνέντευξης. 
* Για τη διενέργεια της αμοιβαίας μετάταξης δεν απαιτείται να πληρούνται για τους φορείς προέλευσης και υποδοχής οι προϋποθέσεις του ν.4440/2016.
* Η πράξη αμοιβαίας μετάταξης εκδίδεται από τα αρμόδια προς διορισμό όργανα των φορέων προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ηγουμενίδης: «Ζωτικής σημασίας για την Κρήτη η τελευταία ενίσχυση με 6 επιπλέον νέα ασθενοφόρα»"Το ΕΚΑΒ κάλυψε μέσα σε 3 χρόνια το 95% των απωλειών της περιόδου 2010-2014."
Με αφορμή την πρόσφατη ενίσχυση του ΕΚΑΒ με  6 νέα ασθενοφόρα στην Κρήτη, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ηγουμενίδης έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:
«Είναι βασική μας αρχή ότι το ΕΚΑΒ αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την προνοσοκομειακή φροντίδα και η ενίσχυσή του αποτελεί ζωτικής σημασίας υπόθεση για την κάλυψη των νησιωτικών περιφερειών και των ορεινών περιοχών.
Ειδικά για την Κρήτη, η βασική αυτή αρχή γίνεται πράξη, αφού και η τελευταία ενίσχυση του ΕΚΑΒ στην Κρήτη με 6 νέα ασθενοφόρα τα οποία με βάση τον σχεδιασμό θα τοποθετηθούν σε Καβρό, Ανώγεια, Βιάννο, Οροπέδιο Λασιθίου και στις Παλιές Πόλεις Χανίων και Ρεθύμνου έχει χαρακτήρα ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση του νησιού.
Έχει σημασία να τονίσουμε σήμερα ότι το ΕΚΑΒ κάλυψε μέσα σε 3 χρόνια το 95% των απωλειών της περιόδου 2010-2014.
Όπως θα ήθελα να τονίσω το καταληκτικό συμπέρασμα της έκθεσης για το ΕΚΑΒ που είχαμε εισηγηθεί και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής (2016), που έλεγε ότι η ουσιαστική λειτουργία του ΕΚΑΒ «αφορά στη συνταγματική υποχρέωση για ισότιμη, υψηλού επιπέδου, χαμηλού κόστους και υποκείμενη σε κοινωνικό έλεγχο άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας».